Tietosuojaseloste

Päivitetty: 29.10.2023

Rekisterinpitäjä

North East Trading Oy
Yhteyshenkilö: Matti Malin
Osoite: Marjamäentie 1, 01820 Klaukkala, Suomi
Puhelin: +358 (0)400 594 205
Sähköposti: matti.malin@kolumbus.fi

Rekisterin nimi

North East Trading Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötiedon käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, yhteydenotoiksi, markkinoinnin kohdentamiseksi ja muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tilauksen tai palvelun yksityiskohdat
  • Muita asiakassuhteeseen liittyviä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään verkkosivujemme kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai muilla vastaavilla tavoilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vain, jos se on palvelun toteuttamiseksi välttämätöntä ja noudattaen tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan suojatuille palvelimille, ja pääsy niihin on rajattu vain henkilöille, joilla on tarve käsitellä kyseisiä tietoja työtehtäviensä vuoksi. Tiedot on suojattu ulkopuoliselta pääsyltä, luvattomalta käytöltä ja niiden väärinkäytöltä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tällaiset pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyllä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittamisen oikeus tietyissä tilanteissa.